Vlotte denkers
Begeleiding hoogbegaafd kind

Diensten

Begeleiding van een kind- individueel

Voordat we de begeleiding starten, voer ik met ouders/verzorgers een vrijblijvende kennismaking. Vervolgens volgt een intake met het kind zelf. Daarna bespreken we wat de beste aanpak lijkt en welke werkvormen ik daarbij wil gebruiken te ondersteunen. Elk kind is anders en ook elke situatie verschilt. Soms is het goed om individueel aan de slag te gaan, maar soms is 1 op 1 voor een kind nog te spannend en werkt het beter om met een leerdoel aan de slag te gaan in groepsverband. 

Peergroups

Ik bied peergroups aan voor vermoedelijk hoogbegaafde kinderen, waarbij het belangrijkste doel is dat kinderen onder gelijkgestemden zijn. Ervaren hoe het is om een keer niet de uitzondering te zijn en jezelf te spiegelen aan peers. Ervaring leert dat dit zeer waardevol is en een positief effect heeft op hun zelfbeeld. De peergroups bestaan uit minimaal 5 kinderen en maximaal 8 kinderen.

Ik leer leren

Zit je kind in het laatste jaar van de basisschool of in de eerste van de middelbare school en heeft je kind bijvoorbeeld motivatie problemen of moeite met plannen & organiseren (overzicht in huiswerk) en geen idee hoe hij of zij moet leren, dan is een 'Ik leer leren' training wellicht iets voor je kind. Dit kan in kleine groepen van maximaal 6 tot 8 kinderen of individueel. Veel (hoog) begaafde kinderen hebben op de basisschool niet geleerd wat leren is, omdat veel vanzelf ging. De training 'Ik leer leren' gaat in op onderwerpen als hoe leer je, faalangst, motivatie, plannen en organiseren, concentreren en lesstof onthouden zie ook  https://teaadema.nl/ik-leer-leren/De training 'Ik leer leren' kan ook op scholen gegeven worden. Zie voor tarieven hieronder.

Trajecten met basisscholen en overkoepelende besturen

Naast het begeleiden van kinderen, kan ik ook basisscholen en/of hun overkoepelende besturen en samenwerkingsverbanden ondersteunen. Ik kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het signaleren van (hoog)begaafdheid bij kleuters, zodat deze kinderen vroeg in beeld zijn om zo problemen te voorkomen en hen passend onderwijs te kunnen bieden of lessen verzorgen op het gebied van mindset of leren leren. Daarnaast denk en schrijf ik graag mee aan beleid rondom hoogbegaafdheid en kan ik ook ingehuurd worden als projectleider om bijvoorbeeld een bovenschoolse regionale klas op te zetten. Tot slot kan ik ook de begeleiding van een verrijkingsgroep op de basisschool doen.

Tarieven

Intake gesprek ouders: 

op afspraak

Individuele begeleiding kind en/of ouders:

€ 75 per uur

Peergroup (min. 5 kinderen):

€ 25,00 per uur

Advisering of training op scholen/overige organisaties:

op aanvraag

Training ik leer leren in groep:  https://teaadema.nl/ik-leer-leren/

€ 240 incl. werkboek (5 bijeenkomsten circa 1,5 uur, groep minimaal 4 kinderen)

Begeleiding verrijkingsgroepen op basisscholen 

op aanvraag

tarieven vrijgesteld van BTW

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht!