Vlotte denkers
Begeleiding hoogbegaafd kind

Vlotte denkers     

Met Vlotte denkers ondersteun ik (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in hun ontwikkeling. Als ik met mijn werk de wereld van de kinderen die bij mij komen leuker, beter en passender kan maken, is mijn doel bereikt. Ik krijg er een kick van als ik deze kinderen weer zie stralen.

Zorgen om je kind?

Gaat jouw kind regelmatig met pijntjes naar school? Pijntjes waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden? Of ontploft je zoon of dochter regelmatig thuis om ogenschijnlijk kleine dingen? Merk je dat je kind veel nadenkt, angstig wordt en slecht slaapt? Of heeft je kind moeite om fouten te maken en door te zetten als iets moeilijker wordt? Heeft je kind geen aansluiting met andere kinderen uit de klas? 

Geeft je kind aan dat hij of zij zich verveelt op school of maar gewoon niks meer doet en niet meer laat zien wat hij/zij kan. Herken je dit? En maak je je zorgen waarom je kind niet gelukkig lijkt? Ervaring leert dat dit erg vaak voor komt bij vermoedelijk hoogbegaafde kinderen.   

Vlotte denkers helpt

In mijn praktijk help ik hoogbegaafde kinderen om weer in balans te komen en zichzelf te zijn. Wat hiervoor nodig is, is natuurlijk voor ieder kind anders. Jezelf beter leren begrijpen is eigenlijk altijd onderdeel van de aanpak. Hoe werken je hersenen, hoe zit je in elkaar, waarom ben je zo gevoelig, wat zijn je talenten en wat zijn de voordelen van deze talenten of zitten er ook nadelen aan? Voor het ene kind is het goed om daarnaast de verdieping te zoeken in het leren fouten maken en het leren doorzetten, ook als iets moeilijk is (mindset-lessen). Voor een ander kind is het juist goed om hun negatieve gedachten aan te pakken met gedachtenschema’s. Weer een ander kind heeft er juist baat bij, dat ze leren niet alleen voor de ander te zorgen, maar ook voor zichzelf. Soms is het nodig om een combinatie van zaken op te pakken. Hoe ik de ondersteuning vormgeef en welke werkvormen ik ga gebruiken, stem ik altijd af met ouders en kind. Juist ook met het kind, omdat autonomie een heel belangrijk aspect is voor veel hoogbegaafde kinderen. 

Wie ben ik?

Ik ben Marlies Chang, moeder van drie hoogbegaafde kinderen en echtgenote van een hoogbegaafde man. Mijn kinderen gingen niet altijd met plezier naar school, presteerden onder hun kunnen en voelden zich niet altijd gezien. Ik wilde graag weten hoe ik ze kon begrijpen, begeleiden en hoe ik een goede gesprekspartner kon zijn voor de leerkrachten in de zoektocht naar de juiste vorm van onderwijs. De reden om in 2015 te starten met ECHA (European Councel for High Ability) opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze rondde ik in 2018 af. Hierna heb ik twee jaar met veel plezier gewerkt bij Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn en op 1 november 2020 ben ik gestart met mijn praktijk Vlotte denkers in Leusden.